ASOCIAȚIA AI VOINȚĂ, AI PUTERE

NIMIC FĂRĂ VOINȚĂ!

Asociatia Ai vointa

Asociația Ai Voință, Ai Putere are o poveste de 7 ani. Aceasta s-a înființat în anul 2016, prin voință, speranță, luptă și perseverență…iar cu ajutorul oamenilor buni, al voluntarilor, donatorilor și colaboratorilor, a cunoscut reușita, împlinirea sufletească și zâmbetele.

Asociatia

„Ai vointa, Ai putere „

este organizaţie neguvernamentală de tip asociaţie, non-profit, apolitică, persoană juridică de drept privat. Singura Asociatie din Jud. Călărași cu cele mai multe Acreditari în Asistență socială; Economie Sociala, Consiliere, Mediere și plasare locuri de muncă.

MISIUNEA

Asociației Ai Voință, Ai Putere

este de a îmbunătăți calitatea vieții membrilor din comunități defavorizate, cu risc de marginalizare și excluziune socială.Totodată, are rolul de a mobiliza oamenii în implicarea de acte caritabile, pentru că luptând împreună, se nasc șanse pentru cei care au nevoie.VIZIUNEA Asociației Ai Voință, Ai Putere este o societate mai bună și o dezvoltare a potențialului uman, prin facilitarea accesului la sănătate, educație, ocupare și hrană a grupurilor vulnerabile.

Obiective